Deutsch Englisch Polnisch 

 | 

  ODPOWIEDZIALNOŚĆ


Przedsiębiorcza odpowiedzialność od 1871 roku.
Dalekosiężnie i z przekonaniem.


Jako przedsiębiorstwo o ponad 140-letniej historii czujemy się szczególnie związani z ideą zrównoważonego rozwoju. Troska o przyszłe pokolenia należy do naszych stałych wartości i jest szczególnie pielęgnowana. Dzisiaj działamy z myślą o jutrze.


Odpowiedzialność ekologiczna


Ochrona środowiska jesz istotnym celem firmy KÖRBER i stanowi integralną część długotrwałej polityki przedsiębiorstwa. Dążąc do najwyższej jakości produktów, dbamy także o oszczędne wykorzystywanie zasobów materiałowych, zarówno w procesach produkcyjnych, jak również w wyrobach. Celem naszej polityki środowiskowej jest skoordynowanie ochrony środowiska z efektywnością ekonomiczną.Cel ten staramy się realizować również w tym momencie. Niniejsza strona internetowa, podobnie jak nasz cały portal internetowy, umieszczona jest na serwerach z neutralnym CO2.


Odpowiedzialność socjalna i społeczna


Nasza działalność gospodarcza bazuje na społecznych i socjalnych normach postępowania, do których zobowiązaliśmy się wobec naszych pracowników, klientów, dostawców i innych partnerów. Staramy się tak angażować dostępny kapitał, aby móc zaoferować naszym pracownikom interesujące i bezpieczne miejsca pracy. Szczególną wagę przykładamy do kształcenia młodych ludzi, aby umożliwić im dobry start w życiu zawodowym. Zabezpieczenie przyszłości, ochrona zdrowia, kształcenie zawodowe, bezpieczeństwo pracy i popieranie różnorodności w naszej firmie są dla nas ważnymi długofalowymi zadaniami.Jesteśmy integralną częścią naszego społeczeństwa, dlatego też angażujemy się w działania na rzecz miejscowości, w których pracujemy. Nasza działalność na rzecz społeczeństwa przejawia się we wspieraniu instytucji społecznych i projektów, które niosą pomoc osobom, znajdującym się w trudnym położeniu. Szczególną troską otaczamy ośrodek Ronald McDonald Haus Bad Oeynhausen. Instytucja ta, położona w pobliżu naszej firmy, oferuje zakwaterowanie dla rodzin dzieci ciężko chorych. Dzięki niej rodziny mogą pozostać razem i wspierać małych pacjentów w ich leczeniu.


Odpowiedzialność ekonomiczna


Naszą zasadą jest finansowanie rozwoju z własnych środków. W ten sposób zapewniamy sobie finansową niezależność i tworzymy bazę do dalszego wzrostu. Naszym celem jest tworzenie i zwiększanie wartości przedsiębiorstwa.


Dla naszych partnerów i pracowników zasada ta oznacza bezpieczeństwo i kontynuację, czyli zaufanie. Dlatego też marka KÖRBER od ponad 100 lat odnosi sukcesy na rynku.


Compliance


Nasze postępowanie musi być nieustannie zgodne z naszym wartościami i zasadami, przepisami prawnymi oraz normami społecznymi. Dotyczy to wszystkich krajów, w których działamy. Wszystkie osoby zatrudnione w firmie i pracujące dla grupy KÖRBER są zobowiązane do przestrzegania zewnętrznych i wewnętrznych reguł.


-->